SIA "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija"

RUS    LAT

 

Īpašo normu noteikšanas procedūra. Likumdošana.

 

Kādos gadījumos uz laiku var noteikt pazeminātas prasības dzeramā ūdens kvalitātei?

Likumdošana paredz, ka veselības ministrs var noteikt pazeminātas ūdens kvalitātes prasības (īpašas normas) dzeramajam ūdenim, kas tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām.

 

Īpašās normas tiek piešķirtas dzeramā ūdens apgādes sistēmai tikai tādā gadījumā, ja ūdens kvalitātes pasliktināšanos nav iespējams novērst 30 dienu laikā (tātad tai nav epizodisks raksturs), tā nerada draudus patērētāju veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi. Īpašās ūdens kvalitātes normas tiek piešķirtas tiem ūdens ķīmiskās kvalitātes rādītājiem, kuru koncentrācijas pārsniegumi nav tieši bīstami cilvēka veselībai un kuru klātbūtni dzeramajā ūdenī nosaka ūdens ņemšanas vietas hidroģeoloģiskie apstākļi.

 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īpašās kvalitātes normas dzeramajam ūdenim var noteikt uz laiku, kas nepārsniedz 3 gadus. Šajā laikā ūdens piegādātājam ir jāsakārto sava ūdensapgādes sistēma un/vai jāievieš ūdens apstrādes tehnoloģijas, kas ļauj novērst problemātisko ķīmisko savienojumu koncentrāciju pārsniegumus patērētājiem piegādātajā ūdenī.

 

Īpašo normu piemērošanu var pagarināt, ja tam ir objektīvs pamatojums.

 

Kā ūdens piegādātājs var saņemt atļauju piemērot īpašās dzeramā ūdens kvalitātes normas?

 

Ūdens piegādātājs iesniedz iesniegumu Veselības inspekcijā, tajā norādot šādu informāciju:

  • Pamatojums īpašo normu noteikšanai;

  • Monitoringa un kontroles mērījumu rezultāti tiem rādītājiem, kuriem paredzēts piemērot īpašas normas, un priekšlikumi par maksimāli pieļaujamajām īpašajām normām paredzamajā laika periodā;

  • Teritorija, kurā piemērojamas īpašas normas, un iedzīvotāju skaits tajā;

  • Piegādātā dzeramā ūdens daudzums diennaktī;

  • Īpašo normu noteikšanas iespējamā ietekme uz pārtikas ražošanu;

  • Pasākumu plāna kopsavilkums dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, t.sk. veicamo darbu laika grafiks, kā arī pasākumus, kas veikti īpašās normas iepriekšējā piešķīruma periodā, ja tāds bijis;

  • Laika periods, kurā nepieciešams piemērot īpašas normas.

 

SIA „Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija” pēc klienta lūguma sastāda un iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā īpašo normu saskaņošanai.

 

Īpašas normas var būt saskaņotas vienas ūdens apgādes sistēmas dažādiem „problemātiskiem” rādītājiem.

 

Kā patērētājs tiek informēts par īpašo dzeramā ūdens kvalitātesnormupiemērošanu?

 

Ja saskaņā ar pieteikumu dzeramajam ūdenim noteiktas īpašas normas,ūdens piegādātājs, informē patērētājus par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, parametriem, kam piemērotas īpašās normas, un to piešķiršanas termiņu, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas to reglamentē, informācijā ietverot brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja šīs īpašās normas vai maksimālās vērtības tām var radīt veselības traucējumus. Kā arī ūdens piegādātajam jāinformē iedzīvotājus par plānotām korektīvām darbībām ūdens kvalitātes uzlabošanai.

 

Informāciju par ūdens īpašām normām var atrast Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv

 

Īpašo dzeramā ūdens kvalitātes normu piemērošana Latvijā

 

Lielākā daļa no visām atļaujām Latvijā ir atļauja piemērot īpašo normu dzelzs saturam ūdenī. Mūsu reģiona pazemes ūdens horizontiem ir raksturīgas paaugstinātas dzelzs un amonija koncentrācijas.

 

 

Sākums | Sludinājumi | Pakalpojumi | Laboratorija | Par mums | Kontakti | Lapas karte | Derīga informācija

Top.LV

Copyright © SIA „Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”, 2012 | e-mail: office@profhigpak.lv